Już 26 kwietnia pierwsi Sądeczanie otrzymają świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski przyjmowane są cały czas. – Realizacja programu 500+ przebiega spokojniej, niż się spodziewaliśmy – podkreśla Józef Markiewicz, dyrektor MOPS. – Najwięcej petentów było pierwszego i drugiego dnia przyjmowania wniosków.
.

Wnioski o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko (a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego także na pierwsze) złożyło już prawie 4 tys. Sądeczan. – Według stanu na 19 kwietnia na godz. 17:00 wpłynęło 3 991 wniosków, z tego blisko 1 000 drogą elektroniczną poprzez banki, platformę ePUAP i niewielka ilość przez Emp@tię – informuje Maria Tokarczyk–Dutka, kierownik Działu Świadczeń MOPS.

Liczba wniosków przesłanych drogą elektroniczną jest stosunkowo duża. – To prawie jedna czwarta wniosków – zaznacza dyr. Markiewicz. Ułatwienia dla petentów nie oznaczają, że urzędnicy MOPS mają mniej pracy. – Obróbka wniosków jest bardziej pracochłonna, niż się spodziewaliśmy – podkreśla Maria Tokarczyk–Dutka. – Jesteśmy zobowiązani do porównania danych zawartych we wniosku o świadczenie wychowawcze z tym, co jest we wniosku o świadczenia rodzinne. Dotyczy to osób, które  korzystają ze świadczeń rodzinnych i obecnie złożyły wniosek o 500+.  Każdą osobę należy sprawdzić w systemie PESEL, w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB) i w zależności od sytuacji także w innych systemach.

Systemy są na bieżąco usprawniane. – Właśnie w tej chwili wgrywana jest poprawka w systemie Sygnity, obsługującym program 500+, która znacząco usprawni jego funkcjonowanie – wyjaśnia Maria Tokarczyk–Dutka. – Niektóre dane np. sprawdzenie, czy wszystkie dzieci wskazane we wniosku o 500+ nie wystąpiły w innych Jednostkach Terenowych będzie można sprawdzić za pomocą jednego kliknięcia.

Pierwsze wypłaty z programu 500+ nastąpią 26 kwietnia. – Zdecydowana większość tych wypłat zostanie przelana na wskazane konta, nieliczni przyjdą do kasy MOPS. Środki muszą być wykorzystane zgodnie z założeniami programu 500+. – Jeśli otrzymamy sygnały o niewłaściwym wydatkowaniu środków, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu prawidłowego wykorzystania świadczenia wychowawczego – podkreśla dyrektor Markiewicz.
Przed drzwiami do pokoju, gdzie przyjmowane są wnioski, tłoku nie ma. Na pytanie, na co w pierwszej kolejności przeznaczone będzie świadczenie z 500+, najczęściej pada ogólna odpowiedź: „na dzieci”. Potem okazuje się, że wydatki najczęściej dotyczą edukacji. – Będę odkładać te 500 złotych na specjalne konto i potem mam zamiar sfinansować z niego studia dla dzieci – informuje młoda Sądeczanka.
Większość wnioskodawców tak sprecyzowanych planów nie ma. Program 500+ pomaga raczej w bieżącym funkcjonowaniu rodzin. – Dzieci kosztują – podkreślają zgodnie oczekujący w kolejce. – A najwięcej kosztuje szkoła – dodaje jedna z osób.

Na terenie Nowego Sącza wnioski w ramach programu Rodzina 500+ składać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, w godz.:

  • w poniedziałki w godz. 8:00 do 17:00;
  • od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 17:00;

W pokoju 11 (parter) przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko (nie obowiązuje kryterium dochodowe). W pokoju 205 (II piętro) przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko (obowiązuje kryterium dochodowe).

Wnioski można składać także w punkcie przy ul. Nawojowskiej 17a (dawny budynek Sanepidu).