9265185_mW związku z pojawiającymi się wątpliwościami, informujemy, że przy składaniu wniosku w ramach programu Rodzina 500+ nie jest wymagane przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka. Wystarczającym dokumentem jest oświadczenie rodzica, bądź opiekuna prawnego dziecka, które poddane zostanie weryfikacji.

W naszym serwisie poświęconym programowi Rodzina 500+ możemy sprawdzić również jakie inne dokumenty są wymagane do ubiegania się o świadczenie w ramach rządowego programu. Dostępne są również wnioski wraz z załącznikami oraz niezbędna informacja dla mieszkańców Nowego Sącza w zakresie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu.